Firma QUICK - STER zajmuje się dystrybucj± elementów pneumatyki przemysłowej. W 2002 roku podjęli¶my ¶cisł± współpracę z firm± WAIRCOM M.B.S.
Grupa WAIRCOM M.B.S. powstała w 1993 roku. W okresie swojej działalno¶ci na rynku pneumatyki znacznie poszerzyła gamę produktów oraz sieć sprzedaży. Dzisiaj jest ona jedn± z wiod±cych firm w branży.
Główna siedziba firmy znajduje się w Vizzolo Predabissi - regionie przemysłowym odległym 15 kilometrów od Mediolanu. Skupia ona około stu pracowników. W¶ród nich s± wysoce wyspecjalizowani inżynierowie i technicy oraz handlowcy.
Misj± firmy jest ci±głe udoskonalanie swoich produktów oraz poszukiwanie nowych rozwi±zań w celu pełnego usatysfakcjonowania klientów.

QUICK-STER,WAIRCOM,PNEUMATYKA,SIŁOWNIKI,ZAWORY,ZŁĄCZKI,ROZDZIELACZE,PRZEWODY,FILTRY,REDUKTORY